Odborníci Ústavu soudního lékařství a inženýrství napsali o Helite airbagových systémech

Několikrát jsme měli možnost vyzkoušet a přesvědčit se, jak airbagové vesty a bundy zpevní trup těla a současně snižují možnost vnějšího poranění. Airbagová vesta zejména výrazně eliminuje poranění celé páteře. Je třeba zdůraznit, že chráněn je i krční úsek páteře, neboť v kombinaci s moderní přilbou zpevňuje, téměř zamezuje pohybu hlavou. Sama vesta potom zpevní páteř hrudní a bederní. Airbagová vesta vytváří rovněž ochranu proti kontaktnímu poranění hrudníku, břicha, boků a kostrče. Tím současně chrání od účinků nepřímého násilí i vnitřní orgány jednak dutiny hrudní (plíce a srdce) i dutiny břišní (játra, slezina, zažívací trakt, ledviny), neboť dochází k rozložení sil co do plochy, tak i co do doby působení, tedy zpomalení trupu je v důsledku pružnosti aktivované vesty, nižší.

Pozitivní trend v poklesu usmrcených řidičů motocyklů v období leden – říjen 2016 o 17 ve srovnání s rokem 2015, má jistě i klesající tendenci v počtu těžce zraněných osob. Větší rozšíření používání airbagových vest a bund může tento pozitivní vývoj jenom podpořit.

 

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. –            přednosta Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. -      ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Pozitivní trend v poklesu usmrcených řidičů motocyklů